Aking paggawa lingkod kapwa

Ang mga pagninilay dito ay pinamagatan kong "kiliti ng Diyos". Ano ang sabi ni Hesus tungkol sa mga Pariseo? Ito ang ibig sabihin na maging buhay kang "Eukaristiya" ka sa kapwa mo.

Dapat isaad ng sertipikasyon kung bait hindi naihayag o naigawad ang pasya o resolusyonsa loob ng naturang panahon. Manghang-mangha tayo kapag naipagkakaloob sa atin ang ating kahilingan ngunit ayaw naman nating kilalanin ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Walang pintawad ang mga gutom na hayop maging ang mga ligaw na bulaklak ay pinatulan.

Dapat ito rin ay magtulak sa ating maging tapat at radikal sa ating pagsunod kay Kristo. Subukan mong magbigay at mararanasan mo ang ibig sabihin ng pagiging bahagi ng "Katawan ni Kristo. Sino ba ang Diyos para sa atin? Narito ang iyong ina at iyong mga nakakabatang kapatid na lalaki, na nakatayo sa labas.

Ngunit kinalaunan ay naintindihan kong isa itong paraan upang mapanatili ang ala-ala ng isang magandang karanasan na dala ng pagkaing pinagsaluhan. Kapag matanda naman, dapat na siyang magretire! Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan!

Huwag tayong magbingi-bingihan sa kanilang pagdaing. Pagkatapos, masasamsam na niya ang kaniyang bahay. Ang masamang tao ay kumukuha ng masasamang bagay mula sa masamang kayamanan ng kaniyang puso. Pagkatapos niyon, kapat ang Pangulo ay nagpahatid sa Pangulo ng Senado at sa Speaker ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng kanyang nakasulat na deklarasyon na walang umiiral na ano mang kawalang-kaya, dapat niyang balikating muli ang mga kapangyarihan at tungkulin ng kanyang katungkulan.

Pero meron akong babala. Hindi kasalanan ang mag-alinlangan sapagkat ito ang paraan upang marating natin ang katotohanan. Nakagawian na ni "Pepeng Mandurukot" ang dumaan sa Simbahan ng Quiapo at magdasal sa kanyang paboritong patrong Poong Nazareno pagkatapos ng maghapong pagtratrabaho.

Lalo na ngayong panahong ito na nababatikos ang mga ilang dahil sa kanilang masamang halimbawa at mga eskandalong kanilang kinasasangkutan.

Hindi maaaring mahalal na Pangulo ang sino mang tao matangi kung siya ay isang katutubong ipinanganak na mamamayan ng Pilipinas, isang reshistradong botante, nakababasa at nakasusulat, apatnapung taon man lamang ang gulang sa araw ng halalan, at isang residente ng Pilipinas sa loob ng sampung taon man lamang kagyat bago ang gayong halalan.

Ang Kapistahan ng Kapanganakan ng Mahal na Birhen ay dapat magpaalala sa atin ng kagandahang loob at katapatan ng Diyos.

Ang gayong mga alituntunin ay dapat magtakda ng payak at di magastos na pamamaraan para sa mabilis na pagpapasyal sa mga usapin maing magkakatulad sa lahat ng hukuman na magkakakaatas, at hindi magbabawas, magdaragdag, o magbabago ng mga karapatang makabuluhan.

Ang ating Diyos ay hindi lang Diyos ng kaginhawaan ngunit Siya rin ay Diyos ng kahirapan! Hindi ko naman birthday. Ang pagpupulong ng Kongreso ay hindi maaaring suspindihin ni ipagliban kaya ang tanging halalan. Mahigpit kayong naghahangad ng isang tanda. Maging sa panig ng kanyang mga tagasunod ay may umalis at tumiwalag dahil sa bigat ng kanyang mga pananalita.

Siya ay kabilang sa relihiyong Muslim.

Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat: Kaya naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Ang Pangulo ay dapat magkaroon ng kontrol sa lahat ng mga kagawarang tagapagpaganap, mga kawanihan, at mga tanggapan. Daanin ko sa isang kuwento ang sagot: Hindi pa rin nila matanggal sa kanilang isipan ang isang Mesiyas na marangya!

Siguro ang anak kong pabaya sa pag-aaral.

kiliti ng Diyos...

Ang bawat lungsod o sambahayan na nagkakabaha-bahagi sa kaniyang sarili ay hindi makakatayo. Maganda, makulay, at higit sa lahat Anung ibig sabihin mong mapalad ako?

Kaya nga masasabi rin natin na ito ay ang ating personal na pakikipag-ugayan sa Diyos. Ito ay pakikiisa sa ating kapwa na dumaranas ng paghihirap. Tinawag na nila ang kapitan ng baranggay ngunit nagmistulang tanga lamang ang kapitan Pakikinig na may pagkilos ang tunay na pagpapakita na tayo ay sumusunod sa Kanya.

Kapag mahaba ang sermon, nakakaantok at boring! Pinili niya ang isang babaeng taga-Nazaret upang maging ina ng Kanyang Anak.Featuring the Tagalog New Testament as one file.

ANG KONSTITUSYON NG REPUBLIKA NG PILIPINAS. PANIMULA (Preamble) Kami, ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino, na humihingi ng tulong sa Makapangyarihang Diyos, upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang Pamahalaan nakakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin.

Alam ng Diyos ang ating kiliti! Kung minsan kikilitiin N'ya tayo sa paraang di natin inaasahan. Ang mga pagninilay dito ay pinamagatan kong "kiliti ng Diyos". Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at/o unibersidad.

Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi.

Download
Aking paggawa lingkod kapwa
Rated 5/5 based on 22 review